Welcome to the Subcarpathian BSD User Group!

SBUG was founded in April 2015 by Adam Wolk and Frederic Cambus.

We would like to thank NYC*BUG and its admins for kindly hosting our mailing list and spreading the word about our newly created user group. Support from the community has been amazing so far!

At the moment, we are trying to raise awareness about the group and gather BSD enthusiasts in the Subcarpathian voivodeship, so please help us reach users in the area.

Since December 2015, there is also an #sbug IRC channel on Freenode Libera.

Lastly, you can follow SBUG on Twitter: @sbugpl


Witamy na Podkarpackiej grupie użytkowników BSD!

SBUG został założony w Kwietniu 2015 roku przez Adama Wołka i Frederica Cambusa.

Chcielibyśmy podziękować grupie NYC*BUG i jej administratorom za hosting naszej listy mailingowej i promocję nowo utworzonej grupy użytkowników. Pomoc od was była bezcenna!

Obecnie staramy się zwiększyć świadomość na temat istnienia grupy oraz zebrać miłośników BSD z województwa podkarpackiego. Pomóż nam dotrzeć do użytkowników w swoim obszarze.

Od grudnia 2015 roku, istnieje też kanał #sbug w sieci IRC Freenode Libera.

SBUG możesz też śledzić na Twitterze: @sbugpl